Med bachelor prosjektet mitt undersøkte jeg hvordan tau kan benyttes for å få folk til å se opp fra mobilskjermen og starte en samtale med et ukjent menneske. Arenaen for undersøkelsene mine var hotell lobbyer og brukergruppen var mennesker som reiser alene på jobbreiser. Jeg har gjort undersøkelser i temaer som spill, bevegelse, kommunikasjon og fysikk og inkludert brukerene i høy grad i designprosessen.

Resultatet ble Jello – en interaktiv sittegruppe. Med dette produktet er det brukerens egen nysgjerrighet som utløser en bevegelse, som blottlegger personen ved siden av. Reaksjonen utløser latter og plutselig befinner en seg i en samtale med et nytt menneske.

Flere arbeider

Back to Top