Bakgrunnen for Knut var nordmenns overforbruk av sportsprodukter. Jeg ville skape bevissthet rundt dette ved å fokusere på en velkjent forbruksvare i klatrekulturen, nemlig klatretau. Klatretauet har en forventet levetid fra fire til seks år og må etter dette kasseres fordi det ikke lenger er trygt å bruke til klatring. På dette tidspunktet er dette rundt 4 kg med plastavfall, men også 50-70 meter sterkt tauverk med fantastiske funksjonelle og estetiske kvaliteter. Dette er også et produkt som brukeren gjennom store naturopplevelser har en emosjonell tilknytning til. Basert på dette avfallet som brukeren har en tilknytning til, sammen med tilknytningen som oppstår når du bygger ditt eget møbel, vil Knut tilby stor affeksjonsverdi. Dette vil forhåpentligvis gjøre det vanskeligere å erstatte den med noe nytt. Denne tanken er støttet opp av konstruksjonsmaterialet eik som er lokalt, sterkt og levedyktig.

Knut er på mange måter en feiring av klatretauet og innsatsen det har gjort. Det har tatt imot utallige fall og hengt i for å unngå at noen blir skade eller død. Med stol som medium kan brukeren gi sitt kasserte klatretau ny verdi og lengre liv til minne om de store naturopplevelsene de har hatt sammen. Tauet får endelig hvile i en stol med sin eier.

Kjøpt inn til Nasjonalmuseets samling i 2019.

Flere arbeider

Back to Top